تبلیغات
محمد علی مرادی - رنگها در اچتمل

محمد علی مرادی
 
بهترین ترفندها جدیدترین نرم افزارها موبایل کتاب الکترونیکی محمد علی مرادی

در زبان اچتمل رنگها بر اساس ترکیب سه منبع نوری قرمز(Red)، سبز(Green) و آبی(Blue) تعریف میشوند و هر منبع نوری شدتی بین 0 تا 255 را میتواند داشته باشد. در این استاندارد نور سفید رنگی است حاصل از تداخل سه منبع نوری با شدت کامل یعنی 255 و رنگ سیاه حاصل تداخل سه نور با شدت 0 خواهد بود.(در واقع هر نقطه رنگی یا پیکسل بر روی صفحه مانیتور حاصل برخورد سه اشعه نوری قرمز، سبز و آبی ساخته شده توسط لامپ تصویر میباشد.

 بقیه در ادامه مطلب

رنگها در اچتمل:

در زبان اچتمل رنگها بر اساس ترکیب سه منبع نوری قرمز(Red)، سبز(Green) و آبی(Blue) تعریف میشوند و هر منبع نوری شدتی بین 0 تا 255 را میتواند داشته باشد. در این استاندارد نور سفید رنگی است حاصل از تداخل سه منبع نوری با شدت کامل یعنی 255 و رنگ سیاه حاصل تداخل سه نور با شدت 0 خواهد بود.(در واقع هر نقطه رنگی یا پیکسل بر روی صفحه مانیتور حاصل برخورد سه اشعه نوری قرمز، سبز و آبی ساخته شده توسط لامپ تصویر میباشد.

 

توجه داشته باشید که مطابق تعریف ذکر شده امکان استفاده از 256 x 256 x 256 یا حدود 16 میلیون (16,777,216) رنگ مختلف وجود داشته و در شناسه های مختلف به یکی از سه روش زیر قادر به تعیین رنگ متن یا ناحیه ای خواهید بود:

  • استفاده از مقادیر شدت نور در مبنای 16 با فرمت #RRGGBB که RR، GG, BB مقادیر مبنای شانزده نورهای قرمز، سبز و آبی میباشند.

  • استفاده از مقادیر شدت نور در مبنای 10 با فرمت rgb(RRR,GGG,BBB) که RRR، GGG, BBB مقادیر مبنای ده نورهای قرمز، سبز و آبی میباشند.

  • استفاده از نامهای استاندارد رنگها مانند red ، green و ... مطابق جدول انتهائی این صفحه

جدول زیر حاوی جندین مثال و رنگ ترکیبی در مبنای ده و شانزده میباشد:

 

Color

مبنای 16 (Color HEX)

مبنای 10 (Color RGB)

نام رنگ

 

 #000000

rgb(0,0,0)

Black

 

 

 #FF0000

rgb(255,0,0)

Red

 

 

 #00FF00

rgb(0,255,0)

Lime

 

 

 #0000FF

rgb(0,0,255)

Blue

 

 

 #FFFF00

rgb(255,255,0)

Yellow

 

 

 #00FFFF

rgb(0,255,255)

Cyan

 

 

 #FF00FF

rgb(255,0,255)

Fuchsia

 

 

 #FFFFFF

rgb(255,255,255)

White

 

 

 #C0C0C0

rgb(192,192,192)

Silver

 

 

مثالهائی از نحوه استفاده از رنگها در اچتمل:

<p style="color:#FF00FF">Hello!</p>

استفاده از مقدار در مبنای 16

 

<p style="color:rgb(255,0,255)">Hello!</p>

استفاده از مقدار در مبنای 10

 

 

<p style="color:Fuchsia">Hello!</p>

استفاده از نام رنگ

 

 

body{ color: #444400; }

تعیین رنگ نوشته المان body در Style sheet ها

 

 

body{ background-color:#FFFFFF; }

تعیین رنگ زمینه صفحه در Style sheet ها

 

 

HR { color : #EEEECC;}

تعیین رنگ خطوط افقی در Style sheet ها

 

 

a:link {color:#c00B09;}

تعیین رنگ پیوندها در Style sheet ها

 

 

p {color:Yellow;}

تعیین رنگ متون پاراگرافها در Style sheet ها

 

 

 

 


جدول رنگهای پایه اچتمل بر اساس مقادیر هگز


#EEEEEE

 

#DDDDDD

 

#CCCCCC

 

#BBBBBB

 

#AAAAAA

 

#999999

 

#888888

 

#777777

 

#666666

 

#555555

 

#444444

  ترفند ویندوز، 

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 21 فروردین 1387 توسط یاری هکر
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است